Multicultural Family Centre

Ensuring all cultures and languages have access to healthcare.

The Multicultural Family Centre (MFC) works with immigrants and refugee communities to deliver culturally-responsive health promotion programs and help address what REACH team members often refer to as the social determinants of health. REACH offers programs and services in over six languages, including English, Spanish, Amharic, Vietnamese, Arabic, Tigrinya and Swahili.

መልካም ዜና

ሪች ማልቲ-ካልቸራል ፋሚሊ ሰንተር የተባለው መስርያ- ቤታችን ስደተኞችና ኣዲስ መጪዎች የጤና ጥበቃና ሌሎች ኣገልግሎቶች እንዲያገኙ የሚተባበር መስርያ ቤት ነው።

በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ለመጡ ስደተኛ ሴቶች ድጋፍና እርዳታ ለማበርከት ያፍሪካውያን የሴቶች ፕሮግራም በሚል ስም የሚታወቅ ዝግጅት መጀመራችንን በደስታ እንገልጻለን። ከምናበረክታቸው ኣገልግሎቶች ኣንዳንዶቹን ለመጥቀስ፡

 • የሁሉም ቤተ-ሰብ ኣባሎች ጤንነት እንደተጠበቀ እንዲቀጥል ማድረግ
 • በካናዳ ሕብረተሰብ ወስጥ የተሳካ ኑሮ እንድትመሩ የሚያስችላችሁ መረጃ ማቅረብ
 • ከሚመለከታቸው የመንግስት መስሪያ-ቤቶች ጋር በመነጋገር የሚያስፈልጋችሁን የጤናና ሌሎች ኣገልግሎት የምታገኙባቸውን ሁኔታዎች ማመቻቸት
 • ወደ ትምህርት-ቤቶች፡ ክሊኒኮችና የመሳሰሉ ቦታዎች ኣብረናችሁ በመሄድ ፎርሞችንና የመሳሰሉትን በመሙላት መተባበር
 • በግለ-ሰብና በቤተሰብ ደረጃ ድጋፍና ምክር መስጠት
 • ህጋዊ መብታችሁን ለማግኘት በምታደርጉት ጥረት እንደ ጠበቃ ሆነን ኣብረናችሁ መቆም
 • እንግሊዝኛ ቋንቋ መፃፍና ማንበብ እንዲሁም በሚገባ ለመግባባት እንድትችሉ መርዳት
 • ኣስፈላጊ ኣገልግሎቶችን ለማግኘት የሚያስችሉ የተለያዩ ርዕሶችን በማንሳት ውይይት ማካሄድና ተመካክረን ኣጠቃላይ መፍትሄዎችን ማፈላለግ

እነዚህን ዝግጅቶች በምናካሄድበት ጊዜ ሕጻናትና ልጆች ካመጣችሁ እየተጫወቱ የሚቆዩባቸው ክፍሎች ከነጠባቂዎቻቸው እናዘጋጃለን።

እነዚህ ኣገልግሎቶች በሙሉ ያለ ክፍያ በነጻ የምንሰጣቸው ናቸው።

ለተጨማሪ መረጃ፡ ሳባ ታደሰ-ሊ ብላችሁ በስልክ ቁጥር 778-322-1775 (ሞባይል)ወይም

REACH Centro Multicultural Familiar (MFC) asiste a los immigrantes y refugiados en los servicios de salud y otros recursos. Nuestros programas dan soporte a los immigrantes y refugiados provenientes de todos los paises Latino Americanos. A través de:

 • Información y remisión a otras agencias.
 • Asistencia práctica en los servicios sociales y de salud.
 • Consejería
 • Asesoría y soporte.
 • Todos nuestros programas son grátis.

Si desea mayor información contacte a Pedro Ramirez, German Blanco, o Stella Castillo al: 604-254-6468.

Sharika la REACH ni Kituo cha Familia za Utamaduni mbali mbali) (MFC) huwasaidia jamii za wakimbizi na wahamiaji kupata huduma ya afya na huduma zinginezo.

Kikundi chetu cha Wamama Wakiafrica huwasaidia wamama kutoka bara la Africa.

Mpangu wetu:

 • Itakusaidia kuleya wewe na famalia yako katika afya njema
 • Itakusaidia kujua jinzi ya kuishi hapa Canada
 • Itakusaidia kujifunza kusoma, kuandika na kuongea kingeresa

Pia tutakuwa na watu wa kuangalia na kutunza watoto.

Masomo yote hayana molipo.

Grace Wattanga: 604-254-6468 / Cell: 604-376-7151

ኣገዳሲ ሓበሬታ

ሪች ማልቲ-ካልቸራል ፋሚሊ ሰንተር ዝተባህለ ትካልና ንስድራ ቤት ስደተኛታትን ካልኦት ኣጋይሽን ናይ ክንክን ጥዕናን ካልእ ኣገልግሎትን ንኽረኽቡ ዝታሓጋገዝ ትካል’ዩ።

ብፍላይ ድማ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝመጻ ስደተኛታት ደቀንስትዮ ደገፍ ዘበርክት መደባት ኣፍሪቃውን ደቀንስቶ ኣዳሊና ኣሎና፡ ካብቶም ነበርክቶም ሓገዛት ገለ ንምጥቃስ፡

 • ናይ ኩሎም ኣባላት ስድራ-ቤት ጥዕና ዝተሓለ ንክኸውን ምትሕግጋዝ
 • ኣብ ማእከል ሕብረተሰብ ካናዳ ዕውት መነባብሮ ንኽህልወክን ዘድሊ ሓበሬታ ምሃብ
 • ናብ ዝምከቶምመንግስታውያን ትካላትብምልኣክ ዘድልየክን ጥዕናዊን ካልእ ግቡእ ሓገዛትን ንኽትረኽባ ምግባር
 • ዘድልየክን ተግባራዊ ሓገዛት ማለት ከም ኣብቤት ትምህርቲን ሕክምናን፡ …ወዘተ ኣብ ዘሎክን ቆጸራታት ምሳኻትክን ብምኻድ ፎርምታት ምምላእን ተማሳሰሊ ሓገዛት ምብርካት
 • ብደረጃ ውልቀ-ሰብን ስድራ-ቤትን ደገፍ ምሃብ
 • ሕጋዊ መሰልክን ንምርካብ ኣብ ትገብርኦ ጻዕርታት ከም ጠበቓ ኴይንና ምትሕግጋዝ
 • ቋንቋ እንግሊዝ ምንባብ፡ ምጽሓፍ ከምኡው’ን ብግቡእ ክርድእክን ምትሕብባር
 • ኣድለይቲ ኣገልግሎታት ንምርካብ ዘኽእልኣብ ዝተፋላለየ ኣገዳሲ ኣርእስትታት ብምልዓል ሕፈሻዊ ሓበሬታ ምሃብ

መደባት ኣብ ነካይደሉ ጊዜ ክሰብ ንውድእ ንቆልዑኽን ኣብ ካልእ ክፍሊ ዝዛናግዑሉ መደብ ኣሎና

እቲ መደባት ብጥራዩ ማለት ብዘይ ክፍሊት ይዋህብ

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ንሳባ ታደሰ-ሊብቁጽሪ ስልኪ 778-322-1775 (ሞባይል) ወይ 604-254-646 (ቤት ጽሕፈት) ደውልክን ሕተታ።

Multicultural Family Centre (MFC) REACH giúp đở những người di trú và tị nạn tìm đến các dịch vụ về y tế và những dịch vụ khác.

Chương trình phục vụ dành cho người Việt Nam:

 • Cung cấp tin tức và giới thiệu đến các cơ quan cần thiết
 • Giúp đỡ tìm đến các dịch vụ của hệ thống sức khoẻ và xã hội
 • Tư vấn
 • Các chương trình giúp quí vị và gia đình được khoẻ mạnh
 • Cơ hội làm việc chung với các thành viên khác trong cộng đồng
 • Giúp biện hộ

Các chương trình đều được phục vụ miễn phí

Liên lạc: Thoa Lâm: 604-254-6468

For MFC manager Patricia Dabiri and her team, their work is about so much more than just the services and programs they provide:

"The MFC has created a place where people feel welcome at any time; what we emphasize is safety. We want to build the capacity of participants to identify and manage their health needs, recognizing and enhancing the expertise and participation of the community and its members. Our Cross-Cultural Health Promoters (CCHPs), frontline health workers who are trusted members of the cultural communities served, help to achieve these goals. It's a place where they can connect with other people in the community - often for the first time since they arrived in Canada."

Our Cross-Cultural Health Promoters have training and experience in social work, counseling, medicine, early childhood education, and health promotion. We provide the following programs, designed and implemented in collaboration with community members, at the MFC and at other community locations when appropriate:

Circles of Wellbeing

Our new Circles of Wellbeing event is starting soon! Funded by the Community Action Initiative, this event aims to connect youth and elders of a variety of culturals with one another to foster learning, acceptance, and a strong sense of community. It will take place this Thursday, November 3 at the Britannia Cafeteria. Please see the poster for more information, or call the MFC if you have any questions about this incredible event.

Circles of Wellbeing Informational Poster
Community Action Initiative

MFC Staff

The Cross Cultural Health Promoters (CCHP) at the Multicultural Family Centre are there to help you, no matter what your primary language or your cultural background.

Patricia
MFC Manager

Saba
African CCHP

Inas
Arabic CCHP

Pedro
Latin American CCHP

German
Latin American CCHP

Stella
Latin American CCHP

Ilyambabazi
African CCHP

Thoa
Vietnamese CCHP

Groups

The MFC runs a number of groups aimed at helping community members adjust, in a number of different languages. If you're interested in joining any of the following groups offered by the centre, please give us a call!


Medical

102-2732 E Hastings St.
Vancouver, BC V5K 1Z9

Dental and MFC

501-1750 E 10th Ave.
Vancouver, BC V5N 5K4

Contact by Phone

General: 604-251-3000
Medical: 604-254-1354
Pharmacy: 604-216-3136
Dental: 604-254-1331
MFC: 604-254-6468

Copyright ©2016 REACH Community Health Centre. All rights reserved.